การนำส่งข้อมูล SAR

ข้อมูลการนำส่ง SAR ขณะนี้มีบางโรงเรียนบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แต่รอผู้บริหารโรงเรียนรับรอง ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนเร่งรับรองข้อมูลโดยด่วนเพื่อกลุ่มนิเทศ จะได้สรุปยอดโรงเรียนที่จะเข้าประชุมนำส่งฯ  รอบสองในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

ติดต่อเรา