การกรอกคะแนนการสอบอ่านป.1-4

กลุ่มงานวัดและประเมินผลได้นำแบบกรอกข้อมูล การประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ขึ้นไว้ใน Remote drive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ให้โรงเรียน Download  และตัดไฟล์โรงเรียนของตนแล้วทำการกรอกข้อมูลเฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบเท่านั้น ส่วนนักเรียนที่ขาดสอบให้ลบออกจากไฟล์ไปเลย (แยกเป็น Sheet แตละชั้นตามที่ส่งไฟล์ไป ห้ามนำไฟล์แต่ละชั้นมาต่อกัน) ส่งข้อมูลทาง Mail : [email protected]  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้กลุ่มงานวัดผลฯ ได้รวบรวมส่งสพฐ.ต่อไป  ติดต่อสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์ 0922466620

ติดต่อเรา