ด้วยมารดา นางแสงหล้า รวมจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไร่สามศรี ได้เสียชีวิต

ด้วยมารดา นางแสงหล้า รวมจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไร่สามศรี ได้เสียชีวิต ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

โดยมีกำหนดการพิธีฌาปณกิจ ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 น.  จังหวัดเชียงราย

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดต่อเรา