กิจกรรมบรรยายธรรมะ Delivery การกุศล โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺตโต

นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เมล็ดพันธุ์ดี ทำดีเพื่อพ่อ” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ Delivery การกุศล โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺตโต เป็นผู้บรรยายธรรม อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและผู้เข้ารับฟังบรรยาย พร้อมทั้งได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา