ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU)โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)icu

ติดต่อเรา