การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560

มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโสยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560

โดยผู้จะเกษียณอายุราชการในปี 2560 สามารถยื่นแบบคำขอที่สพป.สระแก้ว เขต 1 (คุรุสภา) ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจาปี 2560
แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน

ติดต่อเรา