การสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 35 และครั้งที่ 36

ชมรมพุทธศาสตร์สากล แจ้งผลการสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าครั้งที่ 35  และเชิญชวนนักเรียนและครูสมัครโครงการตอบปัญหาธรรม ทางก้าวหน้าาครั้งที่ 36 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.vstarproject.com

ติดต่อเรา