เชิญประชุมสมาชิกชมรมครูศิลปะสระแก้ว 1

ชมรมครูศิลปะสระแก้ว 1 สพป.สระแก้วเขต 1 กำหนดจัดประชุมครูชมรมศิลปะ ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารหอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมนี้ ให้สมาชิกเดิม และผู้ประสงค์เข้าเป็นสมาชิกใหม่ กรอกข้อมูลตามใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบใบสมัครที่แนบแล้วนำส่งด้วยตนเองในวันประชุม

 

art 547

ติดต่อเรา