ผ้าป่าการศึกษา

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านและคณะศิษย์เก่าได้มีมติจัดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดหาทุนจัดสร้างฐานพระพุทธรูป และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน แก่นักเรียน บุคลากร และบุคคลที่มาติดต่อราชการ จึงได้จัดผ้าป่าการศึกษาขึ้น

โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานที่ปรึกษา นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นคณะกรรมการ  วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

ติดต่อเรา