พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียน(DARE)

ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

Latest posts by โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม (see all)
ติดต่อเรา