กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

         โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา  โรงเรียนบ้านวังยาง และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์  2560

ประจำปีการศึกษา 2559

 

ติดต่อเรา