รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนพิเศษทางภาษา: IEP) รอบที่ ๑

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนพิเศษทางภาษา) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่าง วันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

25600214-IMG_2769

25600214-IMG_2773

25600214-IMG_2776

25600214-IMG_2779

25600217-IMG_3542

25600217-IMG_3547

25600217-IMG_3553

click

ติดต่อเรา