แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา