กศพ.ขอเชิญชวนสนับสนุนการปั่นจักรยานการกุศล

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนสนับสนุนการปั่นจักรยานการกุศล “ปั่นจักรยาน ปันน้ำใจ เพื่อน้องผู้พิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ” ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจจะสนับสนุนกิจกรรมสามารถทำได้โดยซื้อบัตรราคา ๓๐๐ บาท เพื่อเข้าร่วมกิจกรนรมการปั่นจักรยาน ปันน้ำใจ เพื่อน้องผู้พิการจังหวัดสระแก้ว หรือมีความประสงค์จะสนับสนุนเป็นสิ่งของอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ นางจารุภัทร วงศรา โทร ๐๘๕ – ๖๙๘๘๘๔๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา