ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของวิทยาลัยรราชภัฏราชนครินทร์ เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าของวิทยาลัยฯ เสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.rru.ac.th ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๓๘ – ๕๐๐๐๐๐๐ ต่อ ๖๐๗๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา