กิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทุกวันพุธ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬาทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ทุกสัปดาห์ ณ อาคาอเนกประสงค์รวมใจภักดิ์ เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูประสิทธิภาพ กระฉับกระเฉง สดชื่นแจ่มใส และคล่องแคล่วในการทำงาน อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา