ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว  ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๙ ค่ายเจ้าพระยาสุรสิงหนาถ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา