แจ้งโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนตชด. ในสังกัด เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

แจ้งโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนตชด. ในสังกัด เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  เอกสารแนบมาพร้อมนี้ data 59  km59  Scan150260.1  Scan010260.1  ks-59 *มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อ  ศน. กรองทอง  วันสวัสดิ์  0933276797

ติดต่อเรา