โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ(โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับ มศว.) ดำเนินการสมัครอีเมลและพาสเวิดตามที่กำหนดให้และแจ้งข้อมูลกลับมายังโครงการเมื่อสมัครแล้วกรุณาแจ้งให้ ศน.ทราบด้วยนะคะ ด่วนค่ะ โทร. 0917311441

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Scan160260.1

ติดต่อเรา