ขอเชิญชวนผู้สนใจนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

สำนักงานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ซึ่งเป็นแหล่งจัดแสดงประติมากรรมระดับโลก เพื่อการส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การแสดงโชว์ต่างๆ และการจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับด้านธรรมชาติ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ๐๓๔-๒๓๒๘๒๐ – ๒   , ๐๙๐ – ๔๐๔ – ๐๓๐๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา