กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกในวันสุนทรภู่
วันที่  26  มิถุนายน  2557  ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อเป็นการระลึกถึงบรมครูกวีเอกของโลก


ติดต่อเรา