ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ

คณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม โครงการ ๙ ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเพื่อให้ผู้บริหารและครู ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ในการฟื้นฟูศีลธรรมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยโครงการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ๐๙๔ – ๔๘๐ ๖๑๙๓

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา