ขอเชิญโรงเรียนที่สใจสมัครเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญโรงเรียนที่สใจสมัครเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/ สอบถามโทร ๐๒ – ๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ๓๒๐๒ , ๓๒๐๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา