ประกอบพลีกรรมสังเวยมหาเทพแห่งไศวนิกายฯ

นายญาณวรุตม์  พิณสาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า
ร่วมประกอบพลีกรรมสังเวยมหาเทพแห่งไศวนิกายฯ  
ณ ปราสาทสด๊กก็อกธม
ในวันที่ 9  กุมภาพันธ์ 2560

ติดต่อเรา