พิธีกรและศาสนพิธีกร

นายญาณวรุตม์  พิณสาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า  ร่วมเป็นพิธีกรและศาสนพิธีกร
ในงานทำบุญ สพป.สระแก้ว เขต 1 ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560

ติดต่อเรา