มหกรรมกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลสระขวัญ “หินโคนเกม 60” ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มาเป็นประธาน
ติดตามผลงานเราได้ทาง www.bannumsub.com
เฟสบุ๊ค โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
youtube channel: Dek Numsub

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

เรืองอุไร เสือดี กำกับ

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา