ตื่นแต่เช้าไป O-net(เก็บตก)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปสอบ O-net  ณ  สนามสอบโรงเรียนบ้านซับมะนาว
ในวันที่  4  กุมภาพันธ์  2560

Message us