กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนักศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.culture.go.th  สอบถามโทร ๐๒ – ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๔๐๙ และ ๑๔๑๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา