มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาฯ

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ และจะให้ต่อเนื่องทุกปีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขตที่ทำคะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดับ ๑ จำนวน ๑ ทุน ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.kusol.org/ หรือโทร ๐๖๓ – ๒๑๒ ๒๗๒๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา