ท่านเจ้าคุณ พระปัญญานันทมุนี(ส.ณ. สุภโร) กล่าวถึงการคืนวิถีชาวพุทธให้สังคมไทย

(ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม) ชาวไทยดำรงความเป็นไทยมาได้ทุกวันนี้ เพราะเรามีสถาบันชาติ

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ค้ำจุนตลอดมา ปัจจุบันสถาบันทั้งสามได้รับความกระทบกระเทือน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันศาสนา จนกล่าวได้ว่า เป็นภาวะวิกฤตทางศีลธรรม ร้ายแรงยิ่งกว่าภาวะวิกฤต

ทางเศรษฐกิจที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ หลายคนได้ให้คติและข้อคิดไว้ว่า botkvarm

ติดต่อเรา