ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2559

สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ประกาศเลขที่นั่งสอบของนักเรียนที่ต้องไปสอบยังสนามสอบต่าง ๆ ของการสอบ NT ปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อย โรงเรียนสามารถ Download  เลขที่นั่งสอบของนักเรียนได้จาก Remote drive กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

ติดต่อเรา