ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

1 3 6 9 11 25600210-IMG_1666

clickclick

 

 

ติดต่อเรา