กิจกรรมวันสุนทรภู่

 

ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง

หวนคะนึงสุนทรภู่ครูภาษา

แบบแผนกลอนมรดกตกทอดมา

วิเศษค่ามากล้ำกว่าคำใด

————————————–

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 

โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์)

จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่”

โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมหลายกิจกรรม เช่น..

วาดภาพระบายสี   ตอบปัญหา   แสดงละคร  อ่านบทร้อยกรอง เป็นต้น

1 DSCF6676 DSCF6677 DSCF6678 DSCF6679 DSCF6680 DSCF6681 DSCF6682 DSCF6683 DSCF6684 DSCF6685 DSCF6686 DSCF6687 DSCF6688

 

ติดต่อ สพป.สก.1