ค่ายปฎิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน ปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สระขวัญ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดคลองคันฉอ โดยมี นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส

ติดตามเราได้ทาง http://www.bannumsub.com และ https://www.facebook.com/thanormchit/

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน/ถ่ายภาพ

เรืองอุไร เสือดี ควบคุม

วันชัย ธนังไพศาล อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา