เข้าค่ายลูกเสือกลุ่มโรงเรียนตำบลคลองหินปูน ณ กองร้อยตชด.ที่127 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนตำบลคลองหินปูน

ณ กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 127

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

 

ติดต่อเรา