โครงการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายเยาวชนโรงเรียนเขาสิงโต

นายสุวาวิโรจน์  จันลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสิงโต  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  เครือข่ายเยาวชนโรงเรียนเขาสิงโต  โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรี  กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ติดต่อเรา