พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา