กิจกรรมมนุษย์ไฟฟ้า-พี่นำน้องสำรวจโรงเรียน

วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐) ที่ห้องเรียนสีเขียว นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบของรางวัลและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมของมนุษย์ไฟฟ้า ภาคเรียนที่ ๒ พี่นำน้องสำรวจโรงเรียนและมีการนำเสนอผลงานแผนผังโรงเรียน

ติดต่อเรา