ต่อต้านยาเสพติด

 

26 มิถุนายน 2557  

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  สพป.สก.1

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

drugs

drugs1

drugs2