การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตำบลหนองบอน

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตำบลหนองบอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหน้าสถานี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีโรงเรียนที่เข้าค่ายในครั้งนี้ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
๒. โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
๓. โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
๔.โรงเรียนบ้านท่าแยก

ซึ่งการดำเนินการเข้าค่ายพักแรมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา