การสอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการ

นายเรือง จันทพันธ์  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยการเตรีมการจัดสอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา