อนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13)

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อรับ ลส.13 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.โรงเรียนบ้านธารนพเก้า

2.โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง

3.โรงเรียนบ้านบึงพระราม

ติดต่อเรา