เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ทอง ไผ่ล้อม

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ
คุณแม่ทอง ไผ่ล้อม
(มารดา ผอ.สุเทพ ไผ่ล้อม ผอ.รร.อนุบาลวังสมบูรณ์)
วันที่ 3-5 ก.พ.2560 สวดพระอภิธรรมเวลา 20.00 น.
วันที่ 6 ก.พ.2560 พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) เวลา 16.00 น.
ณ วัดโพธิ์ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก
เรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพ

ติดต่อเรา