นศท.จิตอาสา

วันที่ 2 ก.พ.60

นศท.จิตอาสา หน่วยโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ทั้งชายและหญิง พร้อมผู้กำกับ

ได้มาช่วยพัฒนา ทำความสะอาดรั้วรอบโรงเรียนด้านข้างและด้านหลัง

 

Message us