ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๐ และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย และเป็นเวทีระดับนานาชาติ ในการส่งเสริมสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐๒-๕๗๙ ๒๒๘๘ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา