รับบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อมูลนิธิขาเทียม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว โดยกรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์ที่จะรับบริจาคอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วและเงินบริจาค เพื่อรวบรวมส่งมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี และเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สอบถามโทร ๐๓๗-๔๒๕๕๐๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา