ขอเชิญร่วมสะสมบุญบารมี โดยสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๐

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ขอเชิญร่วมสะสมบุญบารมี โดยสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๔๐ (รุ่นที่ ๗ ของสาขา ๘๕) ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ซึ่งมีการจัดอบรม เรื่อง การทำสมาธิที่ถูกต้อง โดยมีหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร  ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้จัดทำหลักศุตรครูสมาธิ พร้อมจัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โทร ๐๓๗ – ๔๒๕๔๘๗ – ๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน