ร่วมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ตำบลเขาสามสิบ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ร่วมงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ตำบลเขาสามสิบ

ณ โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ในวันที่  ๒๙ – ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐

  

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา