ขอเชิญรับรมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญรับรมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยจะถ่ายทอดสดในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ .๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ ทีวี 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา