ขอเชิญร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติ โดยมีหัวข้อการประกวด คือ เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตรประจำปี ๒๕๖๐ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.most.go.th และ www.createc.most.go.th 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา